Nätverk

Under min tid som revisor har jag haft förmånen att arbetet med i ett stort antal nätverk och organisationer. Dessa kommer jag att fortsätta arbete med i min nya roll som egen konsult. Jag har arbetat i vissa av dessa under mer än 15 år. Jag har haft mycket nytta av dessa kontakter vad gäller att få in nya uppdrag och träffa nya spännande människor som brinner för entreprenörsskap. Nedan följer en sammanställning utav de nätverk jag aktivt deltar i. Jag förmedlar gärna kontakt in i dessa nätverk och organisationer