Rådgivning

Jag har arbetat som revisor från 1985 varav från 1990 som auktoriserad revisor. Jag har arbetat med både noterade bolag, större ägarledda och små och medelstora bolag i olika branscher. Jag har varit vald revisor i ett hundratal aktiebolag inom ett flertal olika branscher både ägarledda som noterade bolag. Jag har även erfarenhet av revision i ideella och ekonomiska föreningar Jag har arbetat under lång tid som uppdragsledare på ett stort antal uppdrag.

Förutom revision och konsultation har jag arbetat med utbildning inom ekonomi och redovisning. Vidare har jag arbetat med marknadsfrågor i ett antal ideella och kommersiella tillväxtnätverk sedan 1999.

B Consulting AB kan erbjuda rådgivning inom en mängd områden

  • upprättande av årsredovisningar

  • upplägg av bolagsstrukturer

  • skattekonsultationer

  • biträde vid bolagsbildning

  • metodik för analys av bolag ur ett ekonomiskt perspektiv

  • mentorskap

  • bollplank till styrelseledamot

  • bollplank till bolag i ekonomisk kris

  • adjungerad styrelseledamot