Utbildningar

Jag har under nästan 15 år undervisat internt inom KPMG och utanför bolaget, bl a. för styrelseakademin, Styrelsekraft, Connect Väst, FAR Akademi och TEK Kompetenscentrum. Under ett antal år undervisade jag via IREV (numera FAR Akademi) i upprättade av årsbokslut och årsredovisningar. Jag har genomfört kurser i ekonomi i styrelsearbetet för ledamöter och företagsledningen för ett stort antal bolag. både inom den privata som kommunala sektorn. Jag har vidare undervisat i processen att upprätta budget, räkna och tyda nyckeltal samt kassaflödet i ett bolag.

Här kommer lite information om vilka utbildningar jag arbetar med och vilka som tagit del av dessa. Vissa utbildningar genomförs med samarbetspartners.  Kunden kan självklart skapa sitt egna unika utbildningspaket med de olika blocken, allt efter behov och intresse. Hör av dig så kan vi diskutera detta närmare.

Utbildning Genomfört utbildningar för Längd (timmar)
Årsredovisningar FAR Akademin 8-16
Ekonomi-grund TEK kompetenscentrum Varberg 16
Ekonomistyrning-grund TEK kompetenscentrum Halmstad 16
Grundläggande löpande bokföring Drivhuset 16
Upprättande av budget Connect Väst, enskilda företag 4-8
Kontrollbalansräkning Egen kurs 4-8
Räkna och tolka nyckeltal Egen kurs 4-8
Olika bolagsformer Drivhuset 4
Påbyggnadskurs nyckeltal Egen kurs 8
Styrelseutbildning med fokus på ekonomi Styrelseakamin
Säkra kvinnor
Styrelsekraft
8